Αξία:   Ευρώ.
Ευρώ (με ΦΠΑ/VAT incl.)


 
   
Για νήπια 4-5 ετών
Ένα ιδιαίτερα ευχάριστο και πρωτότυπο εκπαιδευτικό βιβλίο κατάλληλο κυρίως για παιδιά ηλικίας 4-5 ετών, με διαθεματικές δραστηριότητες για το Νηπιαγωγείο.
» Περισσότερα     


   
Για παιδιά από 3 ετών
Τα γράμματα του ελληνικού αλφάβητου είναι 24. Άλλοτε είναι μεγάλα και τα ονομάζουμε κεφαλαία και άλλοτε είναι μικρά και λέγονται πεζά. Η εμπλοκή των μικρών παιδιών στη διαδικασία γνωριμίας των γραμμάτων θα πρέπει να γίνεται συγχρόνως με τα κεφαλαία και τα πεζά. Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται με τις δραστηριότητες του αντίστοιχου βιβλίου που κυκλοφορεί: Οι πρώτες μου δραστηριότητες με πεζά γράμματα.
» Περισσότερα     


   
Για παιδιά από 3 ετών
Τα γράμματα του ελληνικού αλφάβητου είναι 24. Άλλοτε είναι μεγάλα και τα ονομάζουμε κεφαλαία και άλλοτε είναι μικρά και λέγονται πεζά. Η εμπλοκή των μικρών παιδιών στη διαδικασία γνωριμίας των γραμμάτων θα πρέπει να γίνεται συγχρόνως με τα κεφαλαία και τα πεζά. Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται με τις δραστηριότητες του αντίστοιχου βιβλίου που κυκλοφορεί: Οι πρώτες μου δραστηριότητες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.
» Περισσότερα     


   
Για μικρά παιδιά 3-4 ετών.
Ένα ευχάριστο βιβλίο που απευθύνεται σε μικρά παιδιά ηλικίας 3-4 ετών. Όλες οι δραστηριότητες του είναι εναρμονισμένες με το σύγχρονο πρόγραμμα προσχολικής αγωγής.
» Περισσότερα     


   
Για νήπια 4-5 ετών
Ένα ιδιαίτερα ευχάριστο και πρωτότυπο εκπαιδευτικό βιβλίο κατάλληλο κυρίως για παιδιά ηλικίας 4-5 ετών, με δραστηριότητες ανάπτυξης Γλώσσας, Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος και Εικαστικών.
» Περισσότερα     


   
Για παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας
Ένα εξαιρετικά χρήσιμο βοήθημα με εποπτικό και παιδαγωγικό υλικό για όλους τους εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς και γονείς οι οποίοι επιθυμούν να υποβοηθήσουν την ανάπτυξη των πρώτων μαθηματικών εννοιών των μικρών παιδιών ηλικίας από 3 έως 7 ετών.
» Περισσότερα     


   
Για νήπια 5-7 ετών
Δημιουργικές δραστηριότητες σχετικές με τα γράμματα του ελληνικού αλφάβητου που δίνουν πολλές ευκαιρίες στα παιδιά να κατανοήσουν τη χρησιμότητα του γραπτού λόγου ενώ παράλληλα κινητοποιούνται στη σωστή διαδικασία της γραφής των γραμμάτων.
» Περισσότερα     


   
Για παιδιά 5-8 ετών
Το βιβλίο περιέχει μία ποικιλία από χειροτεχνίες οι οποίες στοχεύουν στο να ενθαρρύνουν την εμπλοκή των μικρών παιδιών στη διαδικασία της ανάγνωσης και γραφής.
» Περισσότερα     


   
Για εκπαιδευτικούς προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας
Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς, φοιτητές παιδαγωγικών σχολών & σε κάθε ενήλικα ο οποίος ενδιαφέρεται για την κατανόηση & ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των μικρών παιδιών στα πλαίσια της πολυπλοκότητας του σύγχρονου κοινωνικού πλαισίου.
» Περισσότερα     


   
Για παιδιά 5-7 ετών
Χρήσιμο βοήθημα με αυτοκόλλητα, για νήπια & παιδιά της πρώτης τάξης του Δημοτικού. Περιέχει για κάθε γράμμα του ελλην. αλφάβητου αυτοτελείς εργασίες & εικαστικές δραστηριότητες που συνδέονται με το γραπτό λόγο & με την αντιγραφή αντίστοιχων μικρών λέξεων.
» Περισσότερα     


   
Για νήπια 4-5 ετών
Ένα ιδιαίτερα ευχάριστο και πρωτότυπο εκπαιδευτικό βιβλίο κατάλληλο κυρίως για παιδιά ηλικίας 4-5 ετών, με δραστηριότητες ανάπτυξης Γλώσσας, Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος και Εικαστικών.
» Περισσότερα     


   
Για νήπια 4-5 ετών
Ένα ιδιαίτερα ευχάριστο και πρωτότυπο εκπαιδευτικό βιβλίο κατάλληλο κυρίως για παιδιά ηλικίας 4-5 ετών, με δραστηριότητες ανάπτυξης Γλώσσας, Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος και Εικαστικών.
» Περισσότερα     


   
Για παιδιά 5-7 ετών
Χρήσιμο βοήθημα με αυτοκόλλητα, για νήπια & παιδιά της πρώτης τάξης του Δημοτικού. Περιέχει για κάθε γράμμα του ελλην. αλφάβητου αυτοτελείς εργασίες & εικαστικές δραστηριότητες που συνδέονται με το γραπτό λόγο & με την αντιγραφή αντίστοιχων μικρών λέξεων.
» Περισσότερα     


   
Για νήπια 4-5 ετών
Ένα ιδιαίτερα ευχάριστο και πρωτότυπο εκπαιδευτικό βιβλίο κατάλληλο κυρίως για παιδιά ηλικίας 4-5 ετών, με διαθεματικές δραστηριότητες για το Νηπιαγωγείο.
» Περισσότερα